Tin hoạt động của Sở
Để khoa học và công nghệ thực sự là khâu đột phá trong phát triển (18/01/2021)

Sáng 15-1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thanh Hoá tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh.

Sáng 15-1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thanh Hoá tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh. 

Trong năm 2020, hoạt động KH&CN đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tiềm lực KH&CN được tăng cường; hệ thống tổ chức KH&CN được củng cố, nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao KH&CN; doanh nghiệp KH&CN tiếp tục phát triển với 38 tổ chức, 30 doanh nghiệp (đứng thứ 3 cả nước). Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao KH&CN được đẩy mạnh ở tất cả các ngành, các cấp với 33 nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, 137 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, hơn 1.000 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; 2.840 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong thực tiễn, đem lại hiệu quả cao.

Chủ trương về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 và việc áp dụng và quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được quan tâm. Các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, đặc biệt là Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm, được Bộ KH&CN phê duyệt 4 dự án trong kế hoạch năm 2021; thu hút được nguồn kinh phí trung ương, đồng thời thu hút được nguồn lực lớn ngoài ngân sách cho hoạt động KH&CN.

Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được đổi mới về cơ chế quản lý, hầu như không còn các nhiệm vụ tồn đọng, chậm nghiệm thu.

Triển khai thực hiện việc bàn giao kết quả nghiên cứu để tổ chức ứng dụng; tăng cường các yêu cầu về công bố kết quả nghiên cứu và đăng ký sở hữu trí tuệ đối với một số sản phẩm có tính mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Hoạt động KH&CN cấp cơ sở tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh triển khai xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất (sử dụng các giống mới, kỹ thuật thâm canh…) góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, xem đây là một trong những giải pháp để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, đánh giá kết quả hoạt động, chỉ ra những tồn tại hạn chế, đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2021 theo hướng bám sát “Đề án phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025” và các đề án, chương trình, kế hoạch đã được ban hành.

Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trên tất cả các lĩnh vực theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật với việc xây dựng mô hình kinh tế trong thực hiện xây dựng Nông thôn mới; coi trọng thu hút các doanh nghiệp có năng lực, có hàm lượng khoa học và công nghệ cao vào đầu tư trên địa bàn Thanh Hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả Ngành KH&CN đã đạt được trong năm 2020, đã đóng góp cho tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để trao đổi, có hướng khắc phục ngay trong thời gian tới, để KH&CN thực sự là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của cán bộ và Nhân dân.

Theo đó, Ngành cần tổ chức thực hiện Đề án phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025 với 15 mục tiêu cụ thể, 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn, 44 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; triển khai kế hoạch áp dụng ISO, truy xuất nguồn gốc, đề án khung quỹ gen và một số nhiệm vụ khác. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng cơ chế, chính sách mới đủ mạnh, thể hiện tính đặc thù của Ngành KH&CN, phù hợp với xu thế phát triển và điều kiện của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đề nghị các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp KH&CN cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, tích cực đề xuất, triển khai nhiệm vụ KH&CN các cấp. Xóa bỏ tư duy hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển mạnh tư duy quản lý hành chính Nhà nước sang phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tranh thủ nguồn lực của Trung ương, các tổ chức quốc tế thông qua việc mở rộng hợp tác quốc tế về KH&CN, trọng tâm là hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao cộng nghề tiên tiến của các nước trên thế giới, để Thanh Hóa có điều kiện tiếp cận nền khoa học hiện đại, phục vụ cho khát vọng thịnh vượng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Nhân dịp này, Sở KH&CN Thanh Hóa đã trao giấy chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN năm 2020 cho 3 doanh nghiệp và ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp KH&CN Thanh Hóa./.

(Nguồn: Báo Thanh Hóa)

In tin   


Các tin khác:
 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phát triển doanh nghiệp KH&CN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 tỉnh Thanh Hóa  (29/07/20)
 Hội nghị tập huấn, đào tạo An toàn bức xạ tại Thanh Hóa (12/06/20)
 HỘI ĐỒNG KH&CN TỈNH THANH HÓA TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ NHẤT NĂM 2020 (21/04/20)
 PHÁT HUY SỨC MẠNH TUỔI TRẺ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH HÓA TRONG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2020 (14/04/20)
 ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÌ MỘT TƯƠNG LAI XANH  (25/03/20)
 GIỚI THIỆU THÔNG TƯ SỐ 22/2019/TT-BKHCN NGÀY 20/12/2019 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (12/03/20)
  BIỆN PHÁP MỚI TRONG BẢO ĐẢM ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG XĂNG DẦU Ở THANH HÓA (31/01/20)
 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 (14/01/20)
 THÔNG BÁO THAM GIA CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (TECHMART MEKONG 2019) (17/10/19)
  HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2019 (09/10/19)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA HOẠT ĐỘNG TRÌNH DIỄN, KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ TẠI GIA LAI (09/10/19)
 HỘI NGHỊ "TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KH&CN VÀ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2019" (19/09/19)
 TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2019 (30/08/19)
 HIỆU QUẢ TỪ CÁC DỰ ÁN NÔNG THÔN MIỀN NÚI Ở THANH HÓA (30/08/19)
 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2018, PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2019, SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KH&CN VÀ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO GIAI ĐOẠN 2017 - 2018  (21/08/19)
 Rss Reader
Không kết nối được với RSS này!
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA
Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 0237 3852 590; Fax: 0237 3853513
Trưởng ban biên tập: Trần Duy Bình - Giám đốc Sở