Giới thiệu chung
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ KH&CN THANH HÓA (23/07/2021)

               60 NĂM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH HÓA 1960 - 2020

         Cách đây 60 năm, giữa lúc cuộc kháng chiến chống mỹ của nhân dân ta đang ở giai đoạn quyết liệt, ngày 17 tháng 10 năm 1960, Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1970 thành lập Ban Kỹ thuật tỉnh – tiền thân của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa ngày nay.

         Trải qua nhiều thay đổi, từ Ban Kỹ thuật tỉnh thuở ban đầu đến Ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường rồi đến Sở Khoa học và Công nghệ ngày nay, hành trình của ngành Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đã đi qua những chặng đường gian khó nhưng đầy tự hào.

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của Nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”, trong suốt chặng đường 6 thập niên rất đỗi tự hào đó, với tâm huyết cùng nỗ lực sáng tạo không mệt mỏi của các thế hệ những người làm công tác khoa học và công nghệ, Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đã luôn bám sát thực tiễn đời sống, đạt được những thành tựu to lớn, đóng góp tích cực cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của cả nước trước đây, công cuộc đổi mới, xây dựng dựng quê hương, đất nước ngày nay, tô thắm thêm những trang sử vẻ vang của xứ Thanh - địa linh nhân kiệt, văn hiến, anh hùng.

          Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng sản phẩm; Sở hữu trí tuệ - An toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

          Sở KH&CN hiện có 08 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Văn phòng, phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Công nghệ, Phòng Phát triển Tiềm lực KH&CN, phòng Quản lý Chuyên ngành, phòng Quản lý KH&CN Cơ sở; 2 đơn vị trực thuộc, trong đó: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng là đơn vị quản lý nhà nước; 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao khoa học và công nghệ. Ngoài ra, còn có 01 đơn vị sự nghiệp công lập là Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

 
 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY
 
In tin   
 Rss Reader
Không kết nối được với RSS này!
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA
Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157
Tổng biên tập: TS. Nguyễn Ngọc Túy - Giám đốc Sở

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh