Tin hoạt động của Sở RSS 
Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân một số thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu: 


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2022

 


Kết quả đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa thuần kháng bệnh bạc lá lúa (Xanthomonas Campestris PV. Oryzae), năng suất, chất lượng tốt, phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa”

 


Tập huấn đánh giá chất lượng nội bộ cho UBND cấp xã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

Thực hiện Quyết định số 4775/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2024; căn cứ Công văn số 1793/SKHCN-TĐC ngày 07/11/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn đánh giá chất lượng nội bộ cho UBND cấp xã triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001, năm 2022. Theo đó, ngày 24/11/2022, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Như Xuân tổ chức Hội nghị Tập huấn đánh giá chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho 05 xã thuộc huyện Như Xuân.  


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phát triển doanh nghiệp KH&CN và Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 tỉnh Thanh Hóa

Sáng ngày 23/11/2022, Sở KH&CN Thanh Hóa đã phối hợp với Cục phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ phát triển doanh nghiệp KH&CN và Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022” nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về doanh nghiệp KH&CN, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) và cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 


Hội nghị mở hồ sơ tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022

Ngày 7-3, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị mở hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2022. 


Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào Trung tâm Thông tin ứng dụng chuyển giao KH&CN và Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 


Thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

 


Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức vào Trung tâm Thông tin Ứng dụng Chuyển giao KH&CN

 


Hướng dẫn đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2023

 


 LỄ KHÁNH THÀNH “NGÔI NHÀ KHĂN QUÀNG ĐỎ ” CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
 Kết quả kiểm tra, đánh giá thực hiện dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và sơ chế dược liệu an toàn nghệ vàng (Curcuma longa L.) và đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) tại huyện miền núi Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.
 Kết quả kiểm tra, đánh giá thực hiện dự án thuộc chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2016 - 2025”
 Thông báo tuyển viên chức năm 2021
 Bài báo triển khai thông tư 04, 05, 06, 07/2021/TT-TTCP
 Bài báo triển khai thông tư 03/2021/TT-TTCP
 HƠN 60 NĂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ- NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG THỜI KỲ MỚI
 HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐẾN NĂM 2030: “BẢO HỘ, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHO SẢN PHẨM SÂM BÁO CỦA HUYỆN VĨNH LỘC, TỈNH THANH HÓA”
 Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
 Hội nghị tập huấn, đào tạo An toàn bức xạ tại Thanh Hóa
 Rss Reader
Không kết nối được với RSS này!
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA
Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157
Tổng biên tập: TS. Nguyễn Ngọc Túy - Giám đốc Sở

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh