Lãnh đạo Sở
BAN GIÁM ĐỐC (23/07/2021)

  1. Giám đốc:  NGUYỄN NGỌC TÚY

     

    - Ngày sinh:  10/12/1968

    - Quê quán:  Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

    - Chức vụ:   Giám đốc Sở

    - Học vị:  Tiến sĩ

    - Trình độ:

          + Chuyên môn: Tiến sĩ Tin học

          + Ngoại ngữ:  Anh Văn C, Đức Văn C

          + Tin học:  Tiến sĩ

          + Chính trị: Cao cấp lý luận

     - Điện thoại liên lạc:

          + Cơ quan:  02373.753.588

     - Email: tuynn.skhcn@thanhhoa.gov.vn

2. Phó giám đốc:TRỊNH VĂN SÚY

      - Ngày sinh:  1965

     - Quê quán:  Xã Thiệu Phú, Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

     - Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở

     - Học vị:  Tiến Sỹ

      - Điện thoại liên lạc:

              + Cơ quan: 02373.853.896

     - Email: suytv.skhcn@thanhhoa.gov.vn

 

In tin   
 Rss Reader
Không kết nối được với RSS này!
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA
Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157
Tổng biên tập: TS. Nguyễn Ngọc Túy - Giám đốc Sở

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh