Lãnh đạo Sở
BAN GIÁM ĐỐC (23/07/2021)

  1. Giám đốc:  TRẦN DUY BÌNH

     

       - Ngày sinh:  15/07/1969

    - Quê quán:  Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

    - Chức vụ:   Giám đốc Sở

     - Điện thoại liên lạc:

     + Cơ quan:  02373.753.588

     - Email: binhtd.skhcn@thanhhoa.gov.vn

2. Phó giám đốc:  TRỊNH VĂN SÚY

      - Ngày sinh:  1965

     - Quê quán:  Xã Thiệu Phú, Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

     - Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở

     + Cơ quan: 02373.853.896

     - Email: suytv.skhcn@thanhhoa.gov.vn

 

In tin   
 Rss Reader
Không kết nối được với RSS này!
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA
Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 0237 3852 590; Fax: 0237 3853513
Trưởng ban biên tập: Trần Duy Bình - Giám đốc Sở