Tin hoạt động của Sở
Bài báo triển khai thông tư 04, 05, 06, 07/2021/TT-TTCP (08/11/2021)

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 04 THÔNG TƯ MỚI TRONG LĨNH VỰC THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG, THAM NHŨNG

Ngày 01/10/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã ký ban hành 04 thông tư quy định quy trình nghiệp vụ về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, gồm:

 1. Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định quy trình tiếp công dân.
 2. Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
 3. Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.
 4. Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Các Thông tư nêu trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2021 và thay thế cho các văn bản đã hết hiệu lực thi hành, gồm:

 • Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Tồng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;
 • Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Tồng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;
 • Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Tồng Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;
 • Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Tồng Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra;
 • Thông tư số 08/2015/TT-TTCP ngày 15/12/2015 của Tồng Thanh tra Chính phủ quy định về sổ nhật ký Đoàn thanh tra;
 • Quyết định số 2316/QĐ-TTCP ngày 10/10/2013 của Thanh tra Chính phủ ban hành Quy trình thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra.
 • Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 của Tồng Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
 • Thông tư số 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Tồng Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại;
 • Thông tư số 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Tồng Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo.
 • Thông tư số 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Tồng Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra./.

Đỗ Hoàng Minh - Thanh tra viên Sở KH&CN

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP đính kèm tại đây

Thông tư số 05/2021/TT-TTCP đính kèm tại đây

Thông tư số 06/2021/TT-TTCP đính kèm tại đây

Thông tư số 07/2021/TT-TTCP đính kèm tại đây 

In tin   


Các tin khác:
 Bài báo triển khai thông tư 03/2021/TT-TTCP (08/11/21)
 HƠN 60 NĂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ- NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG THỜI KỲ MỚI (08/11/21)
 HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐẾN NĂM 2030: “BẢO HỘ, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHO SẢN PHẨM SÂM BÁO CỦA HUYỆN VĨNH LỘC, TỈNH THANH HÓA” (25/10/21)
 Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 (18/05/21)
 Hội nghị tập huấn, đào tạo An toàn bức xạ tại Thanh Hóa (29/04/21)
 THÔNG ĐIỆP NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI NĂM 2021  (22/04/21)
 Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong Ngành khoa học và công nghệ  (11/03/21)
 Để khoa học và công nghệ thực sự là khâu đột phá trong phát triển (18/01/21)
 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phát triển doanh nghiệp KH&CN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 tỉnh Thanh Hóa  (29/07/20)
 Hội nghị tập huấn, đào tạo An toàn bức xạ tại Thanh Hóa (12/06/20)
 HỘI ĐỒNG KH&CN TỈNH THANH HÓA TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ NHẤT NĂM 2020 (21/04/20)
 PHÁT HUY SỨC MẠNH TUỔI TRẺ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH HÓA TRONG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2020 (14/04/20)
 ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÌ MỘT TƯƠNG LAI XANH  (25/03/20)
 GIỚI THIỆU THÔNG TƯ SỐ 22/2019/TT-BKHCN NGÀY 20/12/2019 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (12/03/20)
  BIỆN PHÁP MỚI TRONG BẢO ĐẢM ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG XĂNG DẦU Ở THANH HÓA (31/01/20)
 Rss Reader
Không kết nối được với RSS này!
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA
Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 0237 3852 590; Fax: 0237 3853513
Trưởng ban biên tập: Trần Duy Bình - Giám đốc Sở