Tin hoạt động của Sở
TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2019 (30/08/2019)

Thực hiện Quyết định số 5005/QĐ-UBND, ngày 13/12/2018 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019 - 2022 và căn cứ công văn số 787/SKHCN-TĐC ngày 25/7/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn đánh giá chất lượng nội bộ cho UBND cấp xã triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001, năm 2019. Theo đó, từ ngày 22/8/2019 đến ngày 29/8/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa phối hợp với UBND các huyện: Vĩnh Lộc, Như Xuân, Ngọc Lặc tổ chức Hội nghị Tập huấn đánh giá chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho 14 xã thuộc các huyện Vĩnh Lộc, Như Xuân, Ngọc Lặc

Hình ảnh hội nghị Tập huấn đánh giá chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại huyện Vĩnh Lộc

Đến dự hội nghị có đầy đủ các thành viên trong ban chỉ đạo của 14 xã, gồm có hơn 140 học viên và các đồng chí lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lộc, huyện Như Xuân và huyện Ngọc Lặc.

Cũng Tại hội nghị, các đại biểu được chuyên gia tư vấn giới thiệu một số thuật ngữ, định nghĩa, công cụ, cấu trúc tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hệ thống tài liệu; hướng dẫn cách thức xây dựng, áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Theo đó, tiêu chuẩn này gồm 10 phần; phương pháp xây dựng và áp dụng theo chuẩn gồm 3 bước cơ bản: Chuẩn hóa, quy trình hóa; ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng; kiểm soát và cải tiến hệ thống. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận, làm rõ nội dung tập huấn và giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới, tập trung vào quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và cập nhật, sửa đổi các văn bản viện dẫn.

Qua đó, học viên được cung cấp các kiến thức và kỹ năng để chuẩn bị, tổ chức một cuộc đánh giá; biết cách lập danh mục và lập báo cáo đánh giá; đánh giá theo phương pháp tiếp cận theo quá trình... Tại buổi tập huấn, các học viên được giảng viên triển khai các nội dung cơ bản của khóa học gồm: Các định nghĩa liên quan đến đánh giá, mục đích đánh giá, các loại hình đánh giá và kiểm tra. Đồng thời, giảng viên cũng trình bày một số biểu mẫu quy trình, quyết định, chính sách và mục tiêu chất lượng giúp các học viên có cái nhìn tổng thể, toàn diện về hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 và thực hiện các tình huống quan sát hiện trường. Qua khóa tập huấn, các học viên nắm bắt được những kiến thức dành cho đánh giá viên nội bộ để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 một cách hiệu quả, từng bước nâng cao công tác quản lý và chất lượng công việc tại đơn vị. 

Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã có thêm kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, hiểu được mục đích cũng như lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn  ISO 9001: 2015; Giúp học viên nắm vững về lý thuyết và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện và làm báo cáo cho một cuộc đánh giá nội bộ; Phát triển được các kỹ năng quan sát, đặt câu hỏi mà vẫn giữ được mối quan hệ nghề nghiệp, thân thiện và hỗ trợ với bên được đánh giá; Giúp học viên thực hành một số giải pháp cải tiến các quá trình tại UBND xã mình; Mang lại lợi ích thiết thực cho học viên thông qua việc thảo luận và phân tích các tình huống đánh giá thực tế.

Sau Hội nghị, các phòng, ban, đơn vị thuộc 14 xã trên sẽ tiến hành đánh giá chất lượng nội bộ theo TCVN ISO 9001:2015. Thông qua việc xây dựng và áp dụng quy trình mới theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo tính thống nhất, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và xử lý công việc hợp lý, khoa học phù hợp với quy định của Nhà nước./.

                                                                 Nguyễn Thị Minh Huệ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh Hóa

In tin   


Các tin khác:
 HIỆU QUẢ TỪ CÁC DỰ ÁN NÔNG THÔN MIỀN NÚI Ở THANH HÓA (30/08/19)
 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2018, PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2019, SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KH&CN VÀ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO GIAI ĐOẠN 2017 - 2018  (21/08/19)
 Rss Reader
Không kết nối được với RSS này!
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA
Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 0237 3852 590; Fax: 0237 3853513
Trưởng ban biên tập: Trần Duy Bình - Giám đốc Sở