Tin hoạt động của Sở
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 (14/01/2020)

Ngày 10/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động ngành Khoa học và Công nghệ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 dưới sự chủ tọa của đồng chí Nguyễn Ngọc Túy - Giám đốc Sở KH&CN; Đồng chí Lê Xuân Minh - Phó Giám đốc Sở KH&CN. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh; Đồng chí Thân Ngọc Hoàng Phó Vụ trưởng vụ KH&CN Địa phương - Bộ KH&CN; với sự có mặt của đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; VCCI Chi nhánh Thanh Hóa; Các thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh; Đại diện lãnh đạo các sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Viện Nông nghiệp Thanh Hóa; các trường đại học và cao đẳng, các doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại Hội nghị, Sở KH&CN trình bày báo cáo cáo Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Triển khai Kế hoạch ứng dụng các công nghệ mới của cuộc cách mạng 4.0; Khâu đột phá về KH&CN giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch áp dụng, chuyển đổi và kiểm tra việc duy trì, cải tiến ISO trong cơ quan hành chính năm 2020; Kế hoạch khảo sát, kiểm tra đột xuất, đặc thù về đo lường, chất lượng xăng dầu năm 2020.  

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Thân Ngọc Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN Địa phương, Bộ KH&CN đánh giá cao hoạt động KH&CN tỉnh Thanh Hóa, trong đó nổi bật là: công tác tham mưu xây dựng cơ chế chính sách tại địa phương luôn rất kịp thời, là tỉnh đầu tiên tham mưu ban hành kế hoạch về “ứng dụng các công nghệ mới của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2020 - 2025”. Thanh Hóa cũng là tỉnh nằm trong tốp đầu về sự quan tâm phát triển tiềm lực KH&CN, trong đó đặc biệt là sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị Tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia Hội nghị  giao ban về KH&CN vùng Bắc Trung Bộ lần thứ XIV được tổ chức năm 2020 tại tỉnh Quảng trị; đồng thời năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp vì vậy các cấp, các ngành cần tham gia vào báo cáo chính trị, nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo lấy doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 cho các đơn vị hành chính cấp xã gắn với xây dựng nông thôn mới; chuẩn bị các điều kiện để triển khai Đề án “Triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyền Đức Quyền đánh giá cao đóng góp của Ngành KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; dự thảo Báo cáo Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2019 đã đánh giá sâu, toàn diện, bám sát các nội dung theo chỉ đạo của Bộ KH&CN, của UBND tỉnh. Ngành KH&CN đã làm tốt việc tham mưu triển khai chủ trương, chính sách về KH&CN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; quyết liệt trong triển khai thực hiện chính Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND, sử dụng hết kinh phí được phân bổ trong năm; hiệu quả thực hiện chính sách là đã thu hút được các nguồn lực của xã hội đầu tư, ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, góp phần tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ. Công tác quản lý nhà nước về KH&CN được thực hiện tốt; công tác sở hữu trí tuệ với việc hỗ trợ tạo lập và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận là cơ cở thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP); góp phần đẩy mạnh sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Số xã công bố áp dụng ISO 9001: 2015 trong năm 2019 vượt chỉ tiêu được giao. Việc bảo đảm chất lượng xăng dầu trên thị trường đã có cách làm mới, đem lại hiệu quả tốt. Bộ máy nhà nước về KH&CN được hoàn thiện; việc củng cố và phát triển các hội thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật được coi trọng.

Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Nguyền Đức Quyền đề nghị Hội đồng KH&CN tỉnh; Sở KH&CN; Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung vào các nội dung:

- Xây dựng các Đề án, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025.

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH&CN; chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

- Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, Sở KH&CN phải đi đầu trong cải cách hành chính, đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin./.

Cao Thị Ngọc Hà - TP. Quản lý Khoa học

In tin   


Các tin khác:
 THÔNG BÁO THAM GIA CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (TECHMART MEKONG 2019) (17/10/19)
  HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2019 (09/10/19)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA HOẠT ĐỘNG TRÌNH DIỄN, KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ TẠI GIA LAI (09/10/19)
 HỘI NGHỊ "TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KH&CN VÀ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2019" (19/09/19)
 TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2019 (30/08/19)
 HIỆU QUẢ TỪ CÁC DỰ ÁN NÔNG THÔN MIỀN NÚI Ở THANH HÓA (30/08/19)
 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2018, PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2019, SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KH&CN VÀ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO GIAI ĐOẠN 2017 - 2018  (21/08/19)
 Rss Reader
Không kết nối được với RSS này!
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA
Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 0237 3852 590; Fax: 0237 3853513
Trưởng ban biên tập: Trần Duy Bình - Giám đốc Sở