Tin hoạt động của Sở
GIỚI THIỆU THÔNG TƯ SỐ 22/2019/TT-BKHCN NGÀY 20/12/2019 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (12/03/2020)

Ngày 20/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang chụp vú dùng trong y tế (số hiệu: QCVN 21:2019/BKHCN) và thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế (số hiệu: QCVN 22:2019/BKHCN) tại Thông tư số 22/2019/TT-BKHCN.

Theo đó:

          1. Đối với cơ sở có sử dụng các thiết bị nêu trên:

- Chỉ được đưa vào sử dụng thiết bị khi có Giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực.

- Thiết bị phải kiểm định trước khi đưa vào sử dụng lần đầu; kiểm định định kỳ 2 năm một lần đối với thiết bị X-quang chụp vú, định kỳ 1 năm một lần đối với thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa hoặc sau khi sửa chữa, thay thế bộ phận làm ảnh hưởng đến tính năng an toàn và độ chính xác của thiết bị.

- Phải lưu giữ bản gốc Biên bản kiểm định, Báo cáo đánh giá kiểm định và Giấy chứng nhận kiểm định.

2. Đối với cơ sở kiểm định:

- Chỉ được phép kiểm định khi có Giấy đăng ký hoạt động hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

- Phải đảm bảo năng lực và yêu cầu theo quy định và thực hiện việc kiểm định theo đúng quy định của Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.

             

Thông tư đính kèm.

In tin   


Các tin khác:
  BIỆN PHÁP MỚI TRONG BẢO ĐẢM ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG XĂNG DẦU Ở THANH HÓA (31/01/20)
 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 (14/01/20)
 THÔNG BÁO THAM GIA CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (TECHMART MEKONG 2019) (17/10/19)
  HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2019 (09/10/19)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA HOẠT ĐỘNG TRÌNH DIỄN, KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ TẠI GIA LAI (09/10/19)
 HỘI NGHỊ "TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KH&CN VÀ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2019" (19/09/19)
 TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2019 (30/08/19)
 HIỆU QUẢ TỪ CÁC DỰ ÁN NÔNG THÔN MIỀN NÚI Ở THANH HÓA (30/08/19)
 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2018, PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2019, SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KH&CN VÀ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO GIAI ĐOẠN 2017 - 2018  (21/08/19)
 Rss Reader
Không kết nối được với RSS này!
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA
Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 0237 3852 590; Fax: 0237 3853513
Trưởng ban biên tập: Trần Duy Bình - Giám đốc Sở