Tin hoạt động của Sở RSS 
Tọa đàm Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

Triển khai thực hiện Công văn số 961/BKHCN-VP, ngày 07/4/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Công văn số 5030/UBND-NN, ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 50/KH-SKHCN ngày 28/4/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa về tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023, với chủ đề Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023 “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”,  


CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CẤP QUỐC GIA GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030, MÃ SỐ KX.07/21-30 “Nghiên cứu đổi mới quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam”

Ngày 05/12/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2454/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu đổi mới quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam”, mã số KX.07/21-30. Với các nội dung chính như sau: 


Kết quả nghiệm thu dự án “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ rau quả an toàn theo chuỗi giá trị tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa”

Ngày 23/3/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã họp đánh giá kết quả thực hiện dự án: “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ rau quả an toàn theo chuỗi giá trị tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa”.  


BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH

 


Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân một số thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu: 


BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH

“Giải pháp phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hóa”  


Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân một số thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu: 


Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân một số thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu: 


Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân một số thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu: 


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2022

 


 Kết quả đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa thuần kháng bệnh bạc lá lúa (Xanthomonas Campestris PV. Oryzae), năng suất, chất lượng tốt, phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa”
 Tập huấn đánh giá chất lượng nội bộ cho UBND cấp xã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phát triển doanh nghiệp KH&CN và Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 tỉnh Thanh Hóa
 Hội nghị mở hồ sơ tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022
 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào Trung tâm Thông tin ứng dụng chuyển giao KH&CN và Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 Thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
 Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức vào Trung tâm Thông tin Ứng dụng Chuyển giao KH&CN
 Hướng dẫn đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2023
 LỄ KHÁNH THÀNH “NGÔI NHÀ KHĂN QUÀNG ĐỎ ” CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
 Kết quả kiểm tra, đánh giá thực hiện dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và sơ chế dược liệu an toàn nghệ vàng (Curcuma longa L.) và đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) tại huyện miền núi Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.
 Rss Reader
Không kết nối được với RSS này!
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA
Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 0237 3852 590; Fax: 0237 3853513
Trưởng ban biên tập: Trần Duy Bình - Giám đốc Sở