Tin hoạt động của Sở
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA HOẠT ĐỘNG TRÌNH DIỄN, KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ TẠI GIA LAI (09/10/2019)

Thực hiện Công văn số 1347/BKHCN-ƯDCN ngày 13/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai hoạt động Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019; Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 22/08/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chủ trương tham gia hoạt động Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019. Để các đơn vị tìm hiểu, chuẩn bị và tham gia các hoạt động của sự kiện trên, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa thông báo như sau: ​

Hoạt động Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức trong 03 ngày, dự kiến từ ngày 06-08/11/2019 tại Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với chủ đề “Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc cách mạng 4.0”. Mục tiêu: Xúc tiến kết nối cung cầu, chuyển giao công nghệ giữa khu vực doanh nghiệp trong nước với các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước và nước ngoài theo nhu cầu của doanh nghiệp; Tư vấn công nghệ cho doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp với thị trường; Thúc đẩy hợp tác đầu tư nghiên cứu ứng dụng, phát triển đổi mới công nghệ giữa doanh nghiệp trong nước với đối tác nước ngoài; Tôn vinh doanh nghiệp điển hình về hoạt động đổi mới công nghệ, làm chủ công nghệ…        

            Sự kiện này là cơ hội để các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong tỉnh tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước, chuyển giao các kết quả nghiên cứu KH&CN; giới thiệu quảng bá sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, góp phần phát triển thị trường công nghệ và hội nhập về KH&CN. Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo và đề nghị các doanh nghiệp quan tâm điền thông tin vào mẫu phiếu đăng ký tham gia (đính kèm), gửi về Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN Thanh Hóa trước ngày 16/10/2019.

Chi tiết liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN Thanh Hóa - Phía Nam đường tránh Quốc lộ 1A, Xã Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa; Điện thoại: 02378.622.541; 0919.080.373./.

Phiếu đăng ký TechDemo

Người thông báo: Nguyễn Thị Tâm, Trung tâm TTUDCG KH&CN

In tin   


Các tin khác:
 HỘI NGHỊ "TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KH&CN VÀ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2019" (19/09/19)
 TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2019 (30/08/19)
 HIỆU QUẢ TỪ CÁC DỰ ÁN NÔNG THÔN MIỀN NÚI Ở THANH HÓA (30/08/19)
 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2018, PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2019, SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KH&CN VÀ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO GIAI ĐOẠN 2017 - 2018  (21/08/19)
 Rss Reader
Không kết nối được với RSS này!
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA
Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 0237 3852 590; Fax: 0237 3853513
Trưởng ban biên tập: Trần Duy Bình - Giám đốc Sở